fbpx
שקופית קודמת
שקופית הבאה
שקופית קודמת
שקופית הבאה

משרדים RH

לקוח: רוזנבלום הולצמן רואי חשבון
עיצוב פנים: מיקי קורנהויזר ושני פרי (WORK)
צלם: עוזי פורת

התאורה במשרד רואי החשבון רוזנבלום הולצמן RH עוצבה בהתאם להיררכיה המנהלתית. במשרדי המנהלים נתלו גופי תאורה מעל השולחנות המספקים תאורת עבודת פונקציונלית וספוטים שקועים בתקרה להשלמת ואיזון רמת התאורה בחדרים. במשרדי העובדים הותקנו גופי תאורה מחליפי אריח בתקרת הפריקה ובמסדרונות הותקנה תאורה לינארית המשכית בחיבור בין התקרה הפריקה לתקרת גבס המאירה את יצירות האמנות התלויות ואת טקסטורת הקירות הייחודית. בקפיטריה, בעלת התקרה הנמוכה, נמשכת התאורה באמצעות גופים לינאריים, אך הפעם אלו גופים מרובעים התלויים בגבהים שונים.